Layihə işi

#1: OMG üçün tipik tətbiqlər

1

#2: MKQ üçün tipik tətbiqlər

2

#3: 5G Kiçik Hüceyrə və 5G CPE üçün tipik tətbiqlər

3

#4: ZigBee Gateway üçün tipik proqramlar

4

#5: Elektrik Enerjisi Sistemi üçün CM VPN-nin Tipik Tətbiqləri

5

Açar sözlər: VPN, KEPCO, DOCSIS, Power Backup, Siqnal göndərmə

#6: Robot/Maşın üçün Wi-Fi Müştərisinin Tipik Tətbiqləri

6

Açar sözlər: AGV, Robot Qolu, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi körpüsü

#7: 5G Siqnal Analizatoru üçün Tipik Tətbiqlər

7

Açar sözlər: 5G, Siqnal Analizatoru, Baza Stansiyasına Sorğu, Şəbəkə Kilidi, Siqnalın Deşifrəsi